RODO

Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność prawną na dzień 15-11-2018 za Rebel-Rocket jest firma ArtMechStudio NIP 6352530193 i to ww. firma jest podmiotem wykonawczym oraz przyjmującym wszelkie roszczenia z tytułu sporów. Rebel-Rocket na dzień 15-11-2018 jest osobną dywizją ww. firmy oddelegowaną do wydzielonych przedmiotowo zadań produkcyjnych, usługowych i promocyjnych.

Administratorem Twoich danych jest Art Mech Studio z siedzibą w Katowicacch kod 40-547 przy ulicy Rzepakowej 2a, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6342530193. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Katowice 40-547 przy ulicy Rzepakowej 2a.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze w Katowicach 40-547 przy ulicy Rzepakowej 2a lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Art Mech Studio w ramach zawieranych z Tobą umów.

Rebel-Rocket to nie tylko opis naszej oferty to także szereg liczb zebranych przez lata doświadczenia:

PRZEPRACOWANYCH GODZIN

WYKONANYCH FORM KOMPOZYTOWYCH

WYKONANYCH PROTOTYPÓW

WYKONANYCH WYDRUKÓW

Please publish modules in offcanvas position.